پروژه ها

دستگاه مالش چای 15 کیلویی آقای نقره‌ای

دستگاه مالش چای 15 کیلویی آقای نقره‌ای

دستگاه مالش پنج کیلویی موتوردار و دستی

دستگاه مالش پنج کیلویی موتوردار و دستی

نمونه اولیه مالش دوکیلویی چای

نمونه اولیه مالش دوکیلویی چای

دستگاه مالش 15 کیلویی خانم احمدخانی

دستگاه مالش 15 کیلویی خانم احمدخانی