دستگاه مالش 15 کیلویی خانم احمدخانی

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89

توضیحات اجمالی:

دستگاه مالش 15 کیلویی به سفارش خانم احمدخانی برای ایجاد کارگاه چای سازی کوچک خانگی